top of page

Performing Space

In samenwerking met Danielle van Vree

Performing Space is een tijdelijke ruimte die uitnodigt tot ontmoetingen waarin de relatie van de mens tot zijn omgeving en de ander wordt bevraagd. Performing Space staat voor twee dingen: het is de ruimte waarin je optreedt maar ook letterlijk de optredende ruimte. 

Performing Space is een open constructie die refereert aan verschillende functies, maar de ruimte niet definieert. Door verschillende toevoegingen, zoals schuifpanelen en -ramen, kan de ruimte transformeren van een gesloten ruimte naar een open ruimte, waar de buitenwereld zich niet of geleidelijk ontvouwt.

 

Van Vree presenteerde drie performances: Act of Time, Act of Observing en Act of Presence. Naast de fysieke ruimte is Performing Space een mentaal verblijf waarin Van Vree onze relatie tot verschillende handelingen wil uitdiepen en waar ze de beweging van het denken plaatst in de fysieke ruimte.

bottom of page