top of page

Trash art

Op een middelbare school in Woerden heeft Aart Jilesen in samenwerking met Rob de Jong een week lang lessen gegeven in het kader van Trash art. Niet alleen om bewustwording te creëren over het afval dat we als mens achterlaten, maar ook om te laten zien dat afval ook een zekere waarde kan hebben en je het kan transformeren tot iets heel nieuws.

bottom of page